Gezocht: Bestuursleden RHO Groningen – Noord Drenthe

 
Gezocht: Bestuursleden RHO Groningen – Noord Drenthe
Ben je huisarts met een duidelijke visie op het vak en wil je meedenken over de strategische koers van de huisartsenzorg in onze regio? Wil je een actieve bijdrage leveren aan de aanpak van de uitdagingen in de huisartsenzorg, weet je wat er speelt in de beroepsgroep en ben je gericht op samenwerken? Dan ben jij misschien wel een van de huisarts-bestuurders van de RHO!

Organisatie RHO Groningen – Noord Drenthe

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), LHV Huisartsenkring Groningen, Elann en Doktersdienst Groningen (DDG) werken gezamenlijk aan de oprichting (per 1 januari 2023) van een regionale huisartsenorganisatie, met als voorlopige werknaam ‘RHO Groningen - Noord Drenthe’. Hiermee wordt één herkenbaar aanspreekpunt voor huisartsenzorg in de provincie Groningen en Noord Drenthe gerealiseerd, die staat voor een sterke regionale belangenbehartiging met eenheid in beleid, kortere lijnen in de regio, meer slagkracht en minder bestuurlijke drukte.

Voor het bestuur van de RHO Groningen – Noord Drenthe zijn we op zoek naar enthousiaste bestuurders voor gemiddeld ongeveer 4 uur per week. Dit is indicatief, zie ook de bijlage Informatie vacature bestuursleden RHO Groningen en Noord Drenthe.

Taken bestuur RHO
Het bestuur van de RHO wordt gevormd door en uit de huisartsen die lid zijn van de coöperatie RHO en telt 7 personen die ieder eigen aandachtgebieden zullen hebben. Als bestuurder hou je je bezig met de bestuurlijke leiding, het algemene zorginhoudelijk beleid, de strategische koersbepaling en de collectieve en individuele belangenbehartiging van de aangesloten huisartsen.  Daarnaast vervul je als bestuurder de rol van aandeelhouder van de werkmaatschappijen GHC, Elann en DDG.

Het bestuur wordt idealiter samengesteld uit een goede mix tussen ervaren en minder ervaren bestuurders. Daarnaast wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van de gewenste deskundigheden en achtergronden, maatschappelijke en regionale betrokkenheid, geslacht en leeftijd van de bestuursleden.

Ben je gemotiveerd om deel uit te maken van het RHO bestuur en voldoe je aan het profiel, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

Profiel
Als lid van het RHO bestuur voldoe je in ieder geval aan een aantal competenties zoals beschreven in de profielschets in de bijlage Informatie vacature bestuursleden RHO Groningen en Noord Drenthe.

Wat bieden wij?

•       De mogelijkheid om actief bij te dragen aan de strategische koers van de huisartsenzorg in onze regio

•       Als bestuurder heb je een prachtige kans jezelf verder te ontwikkelen en daarmee het vak van huisarts vanuit een breder perspectief te beschouwen

•       Een prettige sfeer in de vergaderingen en korte lijnen met het bureau

•       De mogelijkheid om een opleiding te volgen voor de taak van bestuurder

•       Het vergroten van je (regionale) netwerk

•       Een passende vergoeding

Geïnteresseerd of meer weten?
Ben je geïnteresseerd, stuur dan vóór 17 oktober a.s. je brief met motivatie naar  de commissie werving en selectie  via Yvonne Haitsma-de Jager, manager HR DDG via hr@doktersdienstgroningen.nl of (050) 316 84 11. Ook bij eventuele vragen over de vacature kun je contact opnemen met de commissie werving en selectie via Yvonne Haitsma-de Jager. De gesprekken met kandidaten worden gepland in week 43 en 44 en zo nodig in week 46.

Met vriendelijke groeten,

namens de commissie werving en selectie,

Ingrid Gerdez (DDG)
Jitske Hof (Huisartsenkring Groningen)
Albert Hingstman (GHC)
Rein Steenstra (Elann)

NB:
Momenteel vindt vanuit de LHV werving plaats van ambassadeurs voor de Regionale Afdeling Groningen van de LHV. De leden van de LHV hebben een oproep voor kandidaatstelling voor de ambassadeurs ontvangen via een nieuwsbericht. Binnenkort worden hiervoor verkiezingen georganiseerd, waarna de ambassadeurs worden gekozen door de leden van de Regionale Afdeling Groningen van de LHV. Dit traject loopt via de LHV, maar heeft wel samenhang met de werving van de bestuurders voor de RHO: vanwege het belang dat wordt gehecht aan een krachtige vertegenwoordiging van de Groningse huisartsen bij de LHV heeft het de voorkeur dat de ambassadeurs vanuit de regio Groningen, die door de nieuwe afdeling van de LHV worden benoemd en die stemrecht hebben in de ledenraad van de LHV, deel uitmaken van het RHO-bestuur.