Criteria hoog/laag tarief NOVO-contract

 
 
Tijdens de ledenraad van de Huisartsenkring Groningen d.d. 13.06.2017 kwam de vraag naar voren welke criteria NOVO hanteert voor het hoog c.q. laag tarief als vergoeding voor het verlenen van huisartsenzorg aan cliënten van NOVO.

Uit navraag blijkt dat een laag tarief voor cliënten met een laag zorgprofiel (ZZP 3 en 4) geldt en een hoog tarief voor cliënten met een hoog zorgprofiel (ZZP 5 en hoger). Aanvullend is het belangrijk te vermelden, dat de zorgprofielen binnen de gehandicaptenzorg niet hetzelfde zijn opgebouwd als binnen de V&V sector en een hoger zorgprofiel automatisch betekent, dat er ook altijd meer algemeen medische zorg nodig is. 

In dit overzicht vindt u alle zorgprofielen