Crisisbeoordelingslocatie (CBL) in Groningen per 3 april 2017

 
 
De partners van de keten acute psychiatrie, waarin de Huisartsenkring Groningen participeert, hebben in samenwerking met Groninger gemeenten voor personen met verward gedrag een Crisisbeoordelingslocatie gerealiseerd. Per 3 april kunnen verwarde personen terecht aan de Hereweg 78 (locatie Lentis, doch met eigen ingang) in Groningen.

Hiermee wordt getracht te voorkomen dat personen met verward gedrag in de politiecel belanden.  Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de landelijke en provinciale aanpak van personen met verward gedrag. 
Het CBL beschikt o.a. over twee crisisbeoordelingskamers en een kamer voor somatisch onderzoek. De bezetting bestaat uit medewerkers van de 24-uurs crisisdienst van Lentis.

 

Mensen met verward gedrag in een crisissituatie kunnen na afstemming met de medewerkers van de CBL door de huisarts, politie of de meldkamer naar de CBL worden verwezen. Van belang hierbij is dat er een vermoeden is van psychiatrische problematiek en de crisissituatie niet op een andere manier doorbroken kan worden.

Als er somatische problemen zijn die eerst moeten worden behandeld, gaat de persoon naar de huisarts/DDG of naar de spoedeisende hulp bij ernstige complicaties. Als er sprake is van een strafbaar feit, veel agressie of dronkenschap, gaat de persoon nog steeds naar de politiecel.

De persoon met verward gedrag wordt bij de CBL gebracht door politie, ambulance of door familie/naasten.

 

Aanvullende informatie vindt u in de onderstaande documenten:

Informatie voor ketenpartners acute psychiatrie en gemeenten ter verspreiding naar eigen organisatie; vraag en antwoord
Processchema
Beknopte informatie over de Crisisbeoordelingslocatie  (CBL) Groningen

 

De crisisverpleegkundige van het CBL is 24/7 bereikbaar via 050-5223555 of via meldpunt@lentis.nl