COVID-19

 
Voor de meest complete en actuele informatie rondom de actuele COVID-19 pandemie kunt terecht bij:

-RIVM
-NHG
-LHV

In de provincie Groningen worden de richtlijnen m.b.t. COVID-19 opgesteld door de GGD Groningen.

HaROP
Op 12.3.2020 is het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HAROP) voor de COVID-19 pandemie in werking getreden. Voor informatie hieromtrent kunt u terecht bij de HCH (Huisarts Coördinator HaROP) van uw hagro. 
De voor COVID-19 relevante zaken vindt u in de documenten HaROP infectieziekten deel B, blz. 17, 18 , 19 en HaROP infectieziekten deel C).

Het crisisteam van de huisartsenzorg kunt u bereiken via uw HCH of het email-adres: Crisisteam@doktersdienstgroningen.nl

ROAZ
Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Noord Nederland zorgt voor samenwerking en afstemming  tussen ketenpartners in de acute zorg. Ten tijde van de COVID-19 pandemie heeft het ROAZ voor de drie noordelijke provincies een regionale beheersstructuur ontworpen met:
a. een tactisch team COVID-19 (komt 2x per week bijeen, vertegenwoordiger voor de huisartsenorganisaties is Jan Schaart, directeur CHD) en
b. een strategisch kernteam COVID-19 (komt 1x per week bijeen, vertegenwoordiger voor de huisartsenorganisaties is Erik Noordhof, directeur DDG)