Corona: financiële gevolgen; tarieven en contractuele verplichtingen

 
Corona: financiële gevolgen; tarieven en contractuele verplichtingen
De Corona crisis zorgt voor druk op de zorgverlening van de huisarts. Veel collega’s hebben het enorm druk met aan Corona gerelateerde werkzaamheden. Aan de andere kant ontstaat er ook stilstand van de ‘normale’ zorg. Effecten die financieel een weerslag hebben op de praktijk. De LHV, VPH en InEen zijn in gesprek met NZa en ZN om de gevolgen te bespreken en passende oplossingen te zoeken. In dit bericht leest u onze gezamenlijke inzet.
In berichtgeving geven zowel de NZa als de zorgverzekeraars aan dat ze mee willen denken en werken aan oplossingen voor de financiële problemen van zorgorganisaties en zorgverleners. Als belangenbehartigers van de huisartsen en hun organisaties zetten we als LHV, VPH en InEen in op duidelijke afspraken:

Voor huisartspraktijken

LHV, InEen en VPHuisartsen vragen de NZa om:

  1. de voorwaarden voor declaratie van de tarieven voor intensieve zorg aan te passen, zodat dit tarief ook mag worden gedeclareerd voor visites aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Declaratie moet mogelijk worden met terugwerkende kracht tot 1 maart jl.
  2. een tijdelijke opslag op de inschrijftarieven vast te stellen. Omdat nog niet bekend is hoe groot de schade gaat zijn voor huisartspraktijken, is het voorstel om een tijdelijke opslag per 1 april a.s. vast te stellen.

    LHV, VPHuisartsen en InEen vragen de NZa én ook de zorgverzekeraars om:

  3. het tijdelijk opschorten van de contractuele voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven. Huisartspraktijken en zorggroepen hoeven zich dan geen zorgen te maken dat ze omzet uit module- en ketenzorgtarieven gaan mislopen of later moeten terugbetalen, omdat ze zich door overmacht niet aan de contractvoorwaarden hebben kunnen houden.
  4. een regeling voor praktijken die in de financiële problemen komen. De eerste stap voor de huisarts is om contact op te nemen met de eigen preferente zorgverzekeraar om acute problemen te bespreken en op te lossen.

Voor huisartsenposten

InEen vraagt voor de huisartsenposten:

  1. de NZa of het consulttarief ook mag worden gebruikt voor consulten op afstand, zoals beeldbellen.
  2. de NZa om het mogelijk te maken extra kosten op termijn te mogen verrekenen. Dat geldt zowel voor rechtmatige kosten als voor kosten die in de huidige beleidsregels als niet-rechtmatig zijn benoemd (zoals een hogere waarneemtarief).

Voor waarnemers

Voor waarnemers kunnen we bij ZN en de Zorgverzekeraars geen afspraken maken. Met een goede financiering van de praktijken en de posten zorgen we ook voor de randvoorwaarden dat er waarnemingen blijven. We volgen de ontwikkelingen en houden ook de belangen van de waarnemend huisartsen nauwgezet in de gaten.

We houden u via de nieuwsbrief en op de website van de LHV op de hoogte over de gesprekken met de NZa en ZN. Onze inzet is dat u uw belangrijke werk kunt blijven doen en er voldoende financiële middelen zijn en blijven.