Contracten 2020: vult u uiterlijk 15 januari de NZa-enquête in?

 
Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Biedt uw contract u meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord.

Of uw zorgverzekeraar deze afspraken is nagekomen, dat toetst de Nederlandse Zorgautoriteit via deze enquête. Uw mening is hierbij heel belangrijk. De enquête* kunt u uiterlijk woensdag 15 januari online invullen en opsturen naar de NZa.
 
Direct naar de enquête »https://www.formdesk.com/nederlandsezorgautoriteit/MonitorHAZ_2020
 
De LHV roept gevestigde huisartsen op om de enquête vooral in te vullen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt uw input om te weten te komen hoe de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord zijn vertaald naar de contracten voor 2020. Als resultaten achterwege blijven dan kan de LHV met deze monitoring actie eisen om de afspraken na te komen!
 
Meedoen kost ongeveer 20 minuten en u kunt de resultaten tussentijds opslaan.
* De enquête is op maandag 6 januari 2020 aangepast met een verbeterde routering: er zijn vragen uitgesloten als die niet van toepassing zijn voor u als huisarts. Ook heeft de NZa de optie ‘weet ik niet’ bij enkele vragen toegevoegd zodat het nu mogelijk de vragenlijst af te ronden als u een vraag niet kunt beantwoorden.