Congres "Arts en organisatie - leiderschap, bestuur en financiën in de zorg"

 
 
Het KNMG district Groningen organiseert in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen op 10 en 11 juni het congres 'Arts en organisatie - leiderschap, bestuur en financiën in de zorg'. Bezuinigingen, stijgende zorgkosten en toenemende marktwerking zijn enkele voorbeelden van het continu veranderend zorglandschap. De Nederlandse gezondheidszorg en medische professionals zullen de komende jaren te maken krijgen met financiële discussies en vragen over herstructurering. Het wordt hoog tijd dat medici gaan meedenken op beleidsmatig niveau!

Om die reden is het initiatief genomen om op 10 en 11 juni een grootschalig congres te organiseren rondom dit thema. Meer informatie over het congres (o.a. programma, aanmelding en kosten) treft u aan op de website.