Bemiddeling door ZorgnaZorg bij vinden ELV-bed

 
 
Sinds eind mei 2017 kunnen huisartsen in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen gebruik maken van de bemiddeling door ZorgnaZorg bij het vinden van een ELV-bed.

Eerste evaluatie bemiddelingsproces ZnZ
Onlangs heeft een evaluatie van diverse aspecten van het bemiddelingsproces met ZnZ en Menzis plaatsgevonden.

In totaal zijn 48 patiënten door de regionale huisartsen aangemeld bij ZnZ met het verzoek om plaatsing, waarvan uiteindelijk 36 patiënten na bemiddeling daadwerkelijk zijn geplaatst. Een bemiddeling via ZnZ is overigens niet verplicht. U kunt ook zelf contact leggen met een ELV-aanbieder in uw regio. De huisartsen stellen zelf de indicatie voor een ELV-bed. Voorwaarde is dat de patiënt (naar verwachting) binnen een half jaar weer naar huis zal gaan. Patiënten kunnen alleen gebruik maken van de regeling voor ELV als maximale inzet van thuiszorg onvoldoende is gebleken.

Daarnaast kunnen huisartsen zelf bijdragen aan een betere procedure, door het volledig invullen van het aanvraagformulier. Om de bemiddelingsfunctie goed te kunnen uitvoeren heeft ZnZ een compleet beeld nodig van de noodzaak tot acute opname en de context van de patiënt. De aanbieders van ELV-bedden willen vooraf goed geïnformeerd zijn over de te verwachten zorgvraag. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen vanaf nu door ZnZ ook teruggestuurd worden. Het volledig invullen van een (verbeterd) aanvraagformulier (zie bijlage) bespaart u dus tijd! 

Tot slot: ZorgnaZorg neemt u werk uit handen door te bemiddelen en een plaats te zoeken, maar neemt het acute zorgprobleem van de patiënt en de huisarts niet over.

Handelwijze
Indien
een patiënt in aanmerking komt voor opname in een ELV-bed, kunt u voor ondersteuning bij de plaatsing contact opnemen met ZnZ, hierbij geldt het volgende:

  • U kunt van maandag t/m vrijdag  tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met ZnZ via telefoonnummer 050 – 5495710 of via crisisaanvraag@zorgnazorg.nl. Indien u voor de eerste keer contact legt met ZnZ, wilt u dit dan telefonisch doen, zodat contactgegevens en de bereikbaarheid van de huisarts genoteerd kunnen worden.
  • U vult het aanmeldformulier volledig in en mailt deze naar crisisaanvraag@zorgnazorg.nl. Het aanmeldformulier vindt u in de bijlage bij dit bericht. Vooralsnog moet dit formulier met de hand worden ingevuld, er wordt gewerkt aan een digitaal aanmeldformulier. Zodra deze beschikbaar is, ontvangt u hierover bericht.
  • Vanuit ZnZ vindt zo spoedig mogelijk een terugkoppeling naar u plaats met informatie over waar en wanneer de patiënt geplaatst kan worden.

Op dit moment is ZnZ nog niet bereikbaar buiten kantooruren.