Aankondiging overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren

 
De overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren wordt door Menzis samen met een aantal thuiszorgorganisaties in de komende periode mogelijk gemaakt. De afspraken hieromtrent zijn tot stand gekomen in goede samenwerking tussen de Huisartsenkring Groningen/GHC, DDG, Menzis en de betrokken thuiszorgorganisaties.

De overbruggingszorg wijkverpleging kan worden ingezet, indien bij een hulpvraag de medische problematiek dusdanig van aard is dat de huisarts dit niet in de ANW kan oplossen en er geen indicatie is voor opname of SEH. De huisarts/DDG kan voor dit type zorgproblemen buiten kantooruren per 1 oktober a.s. contact opnemen met de TSN centrale; het telefoonnummer volgt t.z.t.

Vanuit de TSN centrale zal een wijkverpleegkundige van TSN of van één van de aangesloten thuiszorgorganisaties (afhankelijk van de woonplaats van de patiënt) worden ingeschakeld voor de beoordeling van het zorgprobleem. De gezamenlijke thuiszorgorganisaties kunnen overbruggingszorg tot de volgende ochtend of zorg gedurende één of twee etmalen inzetten als de zorg tijdelijk wordt geacht (bijvoorbeeld in geval van een urineweginfectie bij een alleenstaande oudere met verwardheid en valneiging).

Indien nodig wordt er ook direct, of de volgende dag, contact gezocht met de betrokken thuiszorgorganisatie en wordt eventueel de zorg overgedragen, als blijkt dat er al een (andere) thuiszorgorganisatie bij de  patiënt thuis komt.

In overleg met een huisarts van de DDG kan, indien het zorgprobleem niet in de thuissituatie opgelost kan worden, als uiterste oplossing ook een ELV plaats geregeld worden in de ANW, maar bij voorkeur wordt dit doorgeschoven naar de huisartsenzorg overdag.

De mogelijkheid voor overbruggingszorg wordt in de komende periode afgestemd met alle betrokken partijen in de regio waaronder de Doktersdienst Groningen (DDG). 

Met het inzetten van overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren wordt de zorg verder geoptimaliseerd èn worden onnodige verwijzingen naar de SEH, of onnodige ambulanceritten tijdens de ANW-uren voorkomen.

In de komende periode  ontvangt u nadere informatie hierover vanuit de Huisartsenkring en de DDG.