Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
14 jun 2017
WKKGZ; heeft u het al goed geregeld?
Op 1 januari 2017 is de WKKGZ volledig in werking getreden. De LHV en Ineen hebben hiervoor de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE) in het leven geroepen. Deze stichting vervangt de... Lees meer
20 apr 2017
Crisisbeoordelingslocatie (CBL) in Groningen per 3 april 2017
De partners van de keten acute psychiatrie, waarin de Huisartsenkring Groningen participeert, hebben in samenwerking met Groninger gemeenten voor personen met verward gedrag een... Lees meer
18 apr 2017
Vacature Project Manager Consortium Ligare
Consortium Ligare is sinds 2014 een samenwerkingsverband in Noordoost-Nederland, dat zich richt op verbetering van de palliatieve zorg. Het consortium zoekt op zo kort mogelijke termijn een... Lees meer
06 apr 2017
Huisartsenorganisaties en Menzis bereiken akkoord over zorginkoopbeleid 2018/2019
Regionale vertegenwoordigers van huisartsenorganisaties en Menzis hebben een akkoord bereikt over de zorginkoop voor de komende twee jaar. Menzis biedt huisartsen een tweejarig contract aan.... Lees meer
13 mrt 2017
Huisartsenzorg in WLZ instellingen
In de afgelopen periode zijn veel vragen bij de Huisartsenkring ontvangen over de contractering van huisartsenzorg in WLZ instellingen. In het onderstaande is een aantal verschillende aspecten van... Lees meer
13 mrt 2017
EersteLijns Verblijf (ELV)
Vanaf 2017 is de regeling voor kortdurende opname op basis van een subsidieregeling onder de Wet langdurige zorg vervangen door ELV. Deze aanspraak valt vanaf 2017 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw... Lees meer
13 mrt 2017
Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2017-2019
De inschrijving voor de Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2017-2019 staat open. Tot 15 juni 2017 kunt u zich aanmelden voor deze kaderopleiding, die 2 jaar duurt. De opleiding wordt georganiseerd door... Lees meer
09 mrt 2017
Stimuleringsregeling opleiding VS PA huisartsenzorg
Financiële tegemoetkoming voor huisartsen(organisaties), die een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden én structureel inzetten kunnen zich tot 15 april 2017 bij... Lees meer
01 mrt 2017
Leergang Praktijkmanagement 1e lijn in Groningen start op 15 maart
ELANN heeft op verzoek van de Huisartsenkring Groningen voor die praktijkmedewerkers, die deze Leergang willen volgen, met Asodiz afspraken gemaakt voor deze in Groningen georganiseerde Leergang.
21 feb 2017
Vacature Projectmanager Palliatieve Zorg N/O-Nederland
Consortium Ligare is sinds 2014 een samenwerkingsverband in Noord/Oost-Nederland, dat zich richt op verbetering van de palliatieve zorg. Het consortium zoekt op zo kort mogelijke termijn een... Lees meer
  • Vorige