Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
19 mrt 2020
Corona: financiële gevolgen; tarieven en contractuele verplichtingen
De Corona crisis zorgt voor druk op de zorgverlening van de huisarts. Veel collega’s hebben het enorm druk met aan Corona gerelateerde werkzaamheden. Aan de andere kant ontstaat er ook stilstand van... Lees meer
13 mrt 2020
COVID-19
Voor de meest complete en actuele informatie rondom de actuele COVID-19 pandemie kunt terecht bij:
13 jan 2020
Contracten 2020: vult u uiterlijk 15 januari de NZa-enquête in?
Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Biedt uw contract u meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord.
09 jan 2020
Informatie over de wijziging in de aanmeldprocedure voor de bemiddeling naar ELV opname door ZorgnaZorg
ZorgnaZorg is het coördinatiepunt voor het organiseren van intramurale opnames binnen verpleeg-/verzorgingshuizen voor ziekenhuizen en huisartsen. ZorgnaZorg bemiddelt voor huisartsen naar een... Lees meer
09 jan 2020
PREHEART-3 studie
Het door de medisch-ethische toetsingscommissie van het UMCG goedgekeurde onderzoek, dat in de regio UMCG/Drenthe per 1 februari 2020 van start gaat, betreft een gerandomiseerd onderzoek. Uitvoerders... Lees meer
18 dec 2019
Vacature voor huisarts in Raad Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Onlangs is de Huisartsenkring Groningen benaderd door de Raad Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met de vraag medewerking te verlenen aan het werven van huisartsen. Het bestuur heeft... Lees meer
16 dec 2019
Menzis: actie vereist voor verkrijgen beloning doelmatig voorschrijven
In het Menzis contract is een prestatiebeloning formulariumgericht voorschrijven opgenomen. Het blijkt dat nog niet iedereen toestemming heeft gegeven om de daarvoor benodigde gegevens uit het HIS te... Lees meer
16 dec 2019
Menzis bestuurlijk overleg
18 november jl. heeft het overlegteam huisartsen met Menzis gesproken over de voortgang in de contractering 2020/21 en de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Daarbij is nadrukkelijk aandacht... Lees meer
04 nov 2019
Wijziging kringcontributie en landelijke contributie per 1 januari 2020
Vanaf komend jaar voert de gehele LHV een wijziging door in de contributiesystematiek. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de contributie die u betaalt, zowel voor het landelijke als voor het... Lees meer
04 apr 2019
Huisartsenpraktijk Het Dokhuis (Oude Pekela) zoekt associé
Huisartsenpraktijk Het Dokhuis (Oude Pekela) zoekt associé
  • Vorige